תרפ"ט – הלל כהן

"תרפ"ט" מאת הלל כהן נפתח בקביעה חד משמעית, "אי אפשר להבין את היחסים שבין יהודים לערבים בארץ בלי להבין את מאורעות תרפ"ט. כי בחודש אב תרפ"ט, אוגוסט 1929 התעמתו בלחץ עצום חרדותיהם ומאווייהם של הערבים עם שאיפותיהם ותסכולם של היהודים…תוך...
נגישות