חוק הפליטים, שפרה ופועה

אפשר היה לסמוך על בית המחוקקים של המדינה היהודית והדמוקרטית, שיחוקק את חוק הפליטים הנתעב דווקא חמישה ימים לפני שנקרא בבתי הכנסת את פרשת “שמות” (ולמדקדקים, דווקא ביום שבו קראו בבתי הכנסת את חלקה הראשון של פרשת “שמות”). למרות כל הדיבורים על מורשת יהודית, מודעות היסטורית...
נגישות