שני העולמות שלי – סרחיו צ'חפק

"שני העולמות שלי" מאת סרחיו צ'חפק הארגנטיני הוא ספר שיש לקרוא תוך כדי הליכה. לא בישיבה ולא בשכיבה, בהליכה. אין להגביה את הראש מעל לדפי הספר ולבחון את השתנות הסביבה, אך מותר לשנות את קצב ההליכה מפעם לפעם. העיקר, לקרוא בהליכה. לא זכור לי ספר שמדמה בצורה כה עזה...
נגישות