שירת המקהלה – יהושע קנז

כתיבה על קובץ סיפורים קצרים היא מעין גניבת דעת. לפנינו קובץ סיפורים שכל אחד מהם קיים לעצמו, והמבקר מתיימר לאתר איזה חוט שמקשר בין הסיפורים, ולהכריז שזהו המכנה המשותף, הנושא של הספר. למרות שמו, כל אחד מהסיפורים בספרו החדש של יהושע קנז, "שירת המקהלה", הוא סולן...
נגישות