תל של אביב – רועי חן

אדם רואה את מה שהוא מצפה לראות, שומע את מה שהוא מצפה לשמוע וקורא את מה שהוא מצפה לקרוא. דוגמא מובהקת לכך נמצאת בסיפור המקסים "תינוק", המופיע בספרו החדש של רועי חן "תל של אביב", ושנפתח בהצהרה כי יללת החתולים אינה "מיאו", אלא אאו או איו או...
נגישות