השפעה בלתי הוגנת – רונית מטלון ואריאל הירשפלד

רומן בין כותבת לקורא השפעה בלתי הוגנת היא עילה לביטול צוואה. זאת, במידה שמתברר שמישהו הפעיל את כוח השפעתו על המנוח לכתוב צוואה שתתאים לרצונו. "כולנו נתונים להשפעות הסובבים אותנו ולהשפעות הסביבה, והרי מעשינו נגזרים גם מאישיותנו גם מאילוצים אלה ואחרים שהחיים...
נגישות