על החתרנות – עמיחי שלו

"על החתרנות" מאת עמיחי שלו כולל שני סיפורים. האחד, "חדר בלי דלת", הוא מעין מסה על האפשרות להיות חתרן בתרבות שחונקת ומאמצת אל ליבה כל גילוי של חתרנות עד שהוא הופך להיות חלק ממנה. לכאורה זוהי מסה על תולדות החתרנות במאה ה-20, על סוריאליזם ודאדא, על...

עם, מאכל מלכים – יצחק לאור

עשרה עמודים לאחר תחילת "עם, מאכל מלכים" שיצא לאחרונה במהדורה חדשה לרגל 20 שנה לפרסומו, מתרחש אחד הרגעים המכריעים בספר, כאשר חייליקו, לשמע הטלפון המצלצל מאז תחילת הספר, ועוד יצלצל במשך לפחות חמישה עמודים נוספים, שוקל לענות לטלפון, שמי יודע מי המצלצל בו ולמי...
נגישות