הרוזן ממונטה כריסטו – אלכסנדר דימא

לקראת סופו של הכרך הראשון של "הרוזן ממונטה כריסטו" מספר הרוזן, הלוא הוא אדמונד דנטס, למדם דה וילפור את המשל של ז'ן זק רוסו על המנדרין "שהורגים אותו ממרחק חמשת אלפים פרסאות, בהרמת אצבע", וכך האחראים לרצח משקיטים את מצפונם. "אם נחליף את המילה...
נגישות