למרות הכול – עמיה ליבליך

הפרקים הראשונים של "למרות הכול – סיפורו של יישוב דו-לאומי" מאת עמיה ליבליך הזכירו לי את שנות ילדותי בהתנחלות אי שם מעבר לקו הירוק. מייסדי נוה שלום מספרים על הקיצוב באספקת החשמל מהגנרטור, ואני נזכר בהפסקות החשמל התכופות. אנשי נוה שלום מדברים על הקושי בניתוק...
נגישות