המחברת הגדולה – אגוטה קריסטוף

המספר ב"המחברת הגדולה" מאת אגוטה קריסטוף, שיוצא כעת בהוצאה מחודשת בעברית, הם מספרים. צמד תאומים ששמם לא נודע – בספר אין שמות, לא לבני אדם לא למקומות ולא למדינות – מספרים את קורותיהם בגוף ראשון רבים. הזהות היחידה-הכפולה היא רק אחת מחידות הספר. מתוך הספר ניתן...
נגישות