היברו פבלישינג קומפני – מתן חרמוני

סגנון ייחודי עלול לעתים להיות בעוכריו של ספר, שכן הוא ממקד את תשומת לב הקוראים באופני ההבעה של הסופר, במקום במה שיש לו לומר. יצירה לעולם אינה מתעלה לדרגת אמנות אם כל מה שיש בה הוא סגנון, וספרו של מתן חרמוני, "היברו פבלישינג קומפני", הוא דוגמא ליצירת אמנות...
נגישות