הבחורה העיקרית – ענבל מלכה

לא נהניתי לקרוא את "הבחורה העיקרית", ויתכן בהחלט שמבחינתה של המחברת, ענבל מלכה, זוהי הצלחה, שכן בניגוד לשמו, הבחורה העיקרית הוא ספר אודות בחורה לא עיקרית, בחורה שלעולם לא תעמוד במרכזו של סרט הוליוודי, ודווקא את קולה אנו שומעים לאורך כל הספר.סילבי היא בחורת...
נגישות