בית העלמין של פראג – אומברטו אקו

ספרו האחרון של אומברטו אקו, "בית הקברות של פראג", מספר את הסיפור הדמיוני על כתיבתו של ספר אמיתי שמגולל עלילה בדיונית ומופרכת ובכל זאת נתפס כאמת ברורה בעיני אנשים רבים – "הפרוטוקולים של זקני ציון". אין טעם לחזור כאן על האופן שבו נוצרו...
נגישות