השבעה נגמרה. תודה רבה לכל מי שהגיע, כתב, התקשר, ולכל מי שלא הספיק, חשש או התבייש.
ובקשת סליחה ממי שלא עניתי לו.
זה הזמן לקלישאה הגדולה מכולן:
Make Love, Not War.
שבת שלום

נגישות