"כאשר הלא אפשרי נעשה אפשרי הוא נהפך לרע אבסולוטי שאינו בר-ענישה ואין לו מחילה. בדיוק כפי שהקורבנות בתעשיות המוות אינם עוד אנושיים בעיני צורריהם, כך גם הסוג החדיש הזה של פושעים הוא אפילו מחוץ לתחומה של הסולידריות השורה על הזדוניות האנושית"
"חסרים אנו בעצם כל בסיס לסמוך עליו בניסיוננו להבין תופעה הכופה עלינו בכל זאת התמודדות עם מציאותה האדירה, המנפצת את כל אמות המידה הידועות לנו. דבר אחד בלבד אפשר כמדומה לאתר: יכולים אנו לומר שהרוע הרדיקלי הופיע בהקשרה של שיטה שהפכה את כל בני האדם לשווים, בהיותם מיותרים"
(חנה ארנדט, יסודות הטוטליטריות)
נגישות